1. Przedmiot umowy.
  • Niniejsza umowa dotyczy serwisu https://healthy-food-near-me.com i jest zawierana pomiędzy użytkownikiem tych stron a właścicielem stron (dalej https://healthy-food-near-me.com )
  • Niniejsza Umowa określa procedurę otrzymywania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika oraz innych informacji, które https://healthy-food-near-me.com otrzymuje od użytkowników witryny. Użytkownik podaje dane osobowe.
  • W celu umieszczenia informacji, ogłoszenia, korzystania z witryny na którejkolwiek z witryn https://healthy-food-near-me.com, Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Umowę i wyrazić pełną zgodę na jej warunki. Potwierdzeniem pełnej zgody z niniejszą umową jest korzystanie z serwisu przez użytkownika.
  • Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania informacji, ogłoszeń, korzystania z serwisu, jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy lub nie osiągnął pełnoletności, kiedy ma prawo do zawierania umów lub nie jest osobą upoważnioną firmy, w imieniu której publikowane są informacje, ogłoszenie.
  • Umieszczając informacje na stronach korzystających z serwisu, użytkownik wprowadza dane osobowe lub przekazując te dane w inny sposób i / lub wykonując jakiekolwiek działania w serwisie i / lub korzystając z dowolnej części Serwisu, Użytkownik wyraźnie zgadza się na warunki niniejszej umowy i zapewnia https://healthy-food-near-me.com prawo do otrzymywania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkowników zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
  • Niniejsza Umowa nie reguluje i https://healthy-food-near-me.com nie ponosi odpowiedzialności za odbiór, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych użytkownika oraz wszelkich innych informacji stronom trzecim, które nie są własnością lub nie są obsługiwane przez https ://zdrowa-żywność-near-me.com i osoby, które nie są pracownikami AvtoTachki .com, nawet jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do stron, produktów lub usług tych osób poprzez https://zdrowa-żywność-blisko-mnie .com lub newsletter. Poufne w zrozumieniu, niniejsza Umowa jest jedyną informacją przechowywaną w bazie danych witryny w stanie zaszyfrowanym i jest dostępna tylko dla https://healthy-food-near-me.com.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaniedbania przez niego bezpieczeństwa i ochrony jego danych osobowych i danych autoryzacyjnych, osoby trzecie mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do konta i danych osobowych oraz innych danych użytkownika. https://healthy-food-near-me.com nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku takiego dostępu.
 2. Procedura pozyskiwania danych osobowych.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • Pliki cookie do świadczenia usług w zależności od tego, na przykład przechowywania danych w koszyku między wizytami;
  • Adres IP użytkownika.
 2. Wszystkie informacje są przez nas gromadzone w takiej postaci, w jakiej są, i nie zmieniają się przy gromadzeniu danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie rzetelnych informacji, w tym informacji o danych osobowych. Https://healthy-food-near-me.com ma prawo w razie potrzeby zweryfikować poprawność podanych informacji i zażądać potwierdzenia podanych informacji w razie potrzeby w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
 3. Procedura korzystania z informacji o użytkowniku.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. Warunki udostępniania bazy danych.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • na uzasadnione żądania organów państwowych uprawnionych do żądania i otrzymywania takich danych i informacji;
  • jeśli w opinii https://healthy-food-near-me.com Użytkownik narusza warunki niniejszej Umowy i/lub innych umów i porozumień pomiędzy https://healthy-food-near-me.com a użytkownik.
 7. Jak zmienić / usunąć te informacje lub zrezygnować z subskrypcji.
 1. Użytkownicy w dowolnym momencie mogą zmień / usuń Informacje osobiste (telefon) lub zrezygnuj z subskrypcji. Działanie niektórych funkcji serwisu https://healthy-food-near-me.com, które wymagają udostępnienia informacji o Użytkowniku, może zostać zawieszone od momentu zmiany/usunięcia informacji.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Wystarczającym powiadomieniem Użytkownika o usunięciu lub innym przetwarzaniu danych osobowych będzie list (informacja) wysłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Ochrona danych.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. Adres kontaktowy w przypadku pytań.
 4. W przypadku pytań, życzeń, reklamacji dotyczących podanych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail: Support@healthy-food-near-me.com. Na pisemny wniosek i po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego jego tożsamość i uprawnienia możemy udzielić użytkownikowi informacji o procedurze uzyskiwania informacji o lokalizacji bazy danych.
 5. Zmiany w polityce prywatności.
 6. Możemy zmienić warunki polityki prywatności. W takim przypadku zmienimy wersję na stronie z warunkami, więc sprawdzaj ją okresowo https://healthy-food-near-me.com/privacy/ Wszelkie zmiany Umowy wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza akceptację nowych warunków Polityki Prywatności w brzmieniu obowiązującym w momencie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 7. Dodatkowe warunki.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Polityki Prywatności, w tym jakakolwiek propozycja, klauzula lub ich część, zostanie uznane za sprzeczne z prawem lub nieważne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia, które nie są sprzeczne z prawem, pozostają one w pełnej mocy i są ważne, a każde nieważne postanowienie lub postanowienie, którego nie można spełnić bez dalszych działań Stron, uważa się za zmienione, zmienione w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego ważności i możliwości wykonania.
 3. Niniejsza umowa obowiązuje Użytkownika od momentu skorzystania przez niego z serwisu, w tym umieszczenia reklamy, i obowiązuje do momentu zgromadzenia w serwisie jakichkolwiek informacji o użytkowniku, w tym danych osobowych.
 4. Akceptując niniejszą politykę prywatności, zgadzasz się również Polityka prywatności i warunki użytkowania Google.