Kalkulator rur online

Wykorzystanie kalkulatora rur do obliczeń pozwala dowiedzieć się, jaka zdolność przewozowa jest potrzebna do przetransportowania zakupionego materiału, a także kosztu produkcji. Ponadto do obliczenia konstrukcji metalowych musi być znana masa metra bieżącego rury.

Główne parametry rury – grubość ścianki i średnica

Główne parametry rur okrągłych to:

  • średnica zewnętrzna;
  • grubość ścianki;
  • długość.

Aby obliczyć wagę rury, należy wskazać materiał produkcji i jej wymiary: średnicę, grubość ścianki i długość całkowitą (L). Jeśli nie zmienimy ustawionej w kalkulatorze wartości długości 1 m, to otrzymamy wagę metra bieżącego rury okrągłej.

Masę rury oblicza kalkulator za pomocą wzoru:

m =p×ρ×t×(D-t)×L

Gdzie:

  1. π - 3,14;
  2. ρ jest gęstością materiału;
  3. t to grubość ścianki;
  4. D to średnica zewnętrzna;
  5. L to długość rury.

Kalkulator oblicza masę rury według ściany i średnicy, a także materiał produkcji. Przy wyborze polipropylenu z rozwijanej listy przyjmuje się średnią wartość ciężaru właściwego 950 kg/m.3 dla tego rodzaju tworzyw sztucznych.

Dodaj komentarz